Regulamin

REGULAMIN SZKOŁY TAŃCÓW KARAIBSKICH
SalsHall Ortodox

(Regulamin obowiązuje od dnia 1.07.2015)

 1. Szkoła Tańców Karaibskich SHO nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.
 1. Zajęcia taneczne w Szkole Tańców Karaibskich SHO trwają 60 minut. Cena za zajęcia wynosi:
 • pojedyncze zajęcia 30 złotych,
 • karnet OPEN 3 – 75 złotych – wejście na 3 dowolne zajęcia w danym miesiącu kalendarzowym,
 • karnet OPEN 5 – 100 złotych – wejście na dowolne 5 zajęć w danym miesiącu kalendarzowym,
 • karnet OPEN 10 – 180 złotych – wejście na dowolne 10 zajęć w danym miesiącu kalendarzowym.
 • karnet OPEN PASS – 170 złotych – dowolne zajęcia jeden raz dziennie przez miesiąc kalendarzowy,
 • karnet NO LIMIT – 350 złotych – wejście na dowolną ilość zajęć w danym miesiącu kalendarzowym.

Instruktorzy Szkoły Tańców Karaibskich SHO zastrzegają sobie prawo do organizowania zastępstwa w prowadzeniu zajęć – inny instruktor prowadzący zajęcia w takim samym wymiarze czasowym, ten sam styl tańca, bądź inny styl taneczny jeśli grupa wyrazi zgodę.

 1. ODRABIANIE ZAJĘĆ

W Szkole Tańców Karaibskich SHO nie istnieje możliwość odrabiania zajęć z karnetu w przypadku nieobecności osoby, na którą wykupiony jest karnet.

 1. ZWROTY

W przypadku rezygnacji z kursu (choroba, kontuzja, inne sprawy) Szkoła Tańców Karaibskich SHO nie zwraca wpłaconych pieniędzy. Opłata za zajęcia, w których kursant nie wziął udziału, „przepada” – nie ma możliwości odrobienia w innych grupach. W przypadku minimum dwutygodniowej choroby istnieje możliwość przesunięcia wpłaconych pieniędzy za niewykorzystane zajęcia na kolejny okres rozliczeniowy, przy czym:

 • Należy niezwłocznie telefonicznie lub mailowo poinformować recepcję o chorobie.
 • Bezpośrednio po chorobie należy przesłać drogą mailową lub złożyć osobiście w recepcji podanie wraz z załączonym zwolnieniem lekarskim zaświadczającym, że w danym okresie (minimum dwutygodniowym) uczestnik nie mógł brać udziału w zajęciach tanecznych. Szkoła Tańców Karaibskich SHO ma prawo rozpatrzyć podanie negatywnie w przypadku małej liczebności grupy, której opłata dotyczyła.

W innych przypadkach, nawet losowych, przesunięcie opłaty na okres późniejszy nie jest możliwe.

 1. W Szkole Tańców Karaibskich SHO znajduje się apteczka pierwszej pomocy.
 2. W Szkole Tańców Karaibskich przed wejściem do sal tanecznych obowiązuje zmiana obuwia.